Vi tager hånd om sundhed og sikkerhed

Hos Pahn Beton mener vi, at det ikke er nok blot at overholde Arbejdstilsynets krav.  Vores mål er: ingen arbejdsulykker, ingen manuelle tunge løft og så lidt som muligt, når det gælder sygefravær, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og farlige stoffer. Derfor arbejder vi konstant på at være en sund og sikker arbejdsplads. Eksempelvis har vi:

  1. Udarbejdet en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), som skal sikre at vores sikkerhedsforanstaltninger koordineres, og at vores arbejdsgange er forsvarlige. Planen skal også sørge for, at alle medarbejdere overholder arbejdsmiljølovgivningen.
  2. Sikret at alle vores medarbejdere er omfattet af en sundhedsordning, der yder psykisk krisehjælp, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og privat hospital, hvis det bliver nødvendigt.

Vi støber ofte det, andre siger, er umuligt. Lad os se på det.
Vores ændringsforslag har før vist,
at det alligevel godt kunne lade sig gøre.