Kvalitet skabes af stolthed, evner og systematik

Når Pahn Beton kan levere en kvalitet, vi er stolte af, så skyldes det, at vi er velforberedte, vil gøre tingene rigtigt, strækker os og er fleksible. Det skyldes også, at vores medarbejdere har opbygget evnen til at overvinde de uforudsete udfordringer et projekt måtte byde på. Og endelig spiller vores system til kvalitetssikring også en afgørende rolle. Hos Pahn Beton betyder systemet, at alle led i en opgave sikrer sig, at kvaliteten er i orden. Samtlige projekter har retningslinjer for hvilken type af kontrol og kvalitetsstyring, der skal følges. Retningslinjerne fremgår af projektets kvalitetsstyringsmappe, der indeholder kontrolplaner og beskriver krav til dokumentation.

Det består vores kvalitetsstyring af
Når vi har indgået en entrepriseaftale, foretager vi en granskning af projektet og planlægger kvalitetssikringen efter følgende plan:

1. Projektgranskning
Planlægning af arbejdsopgaver og valg af udførelsesmetode og kvalitet. Styring og sikring af arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed, miljøforhold og bortskaffelse m.v.

2. Information
Medarbejdere informeres om både de aktuelle og særlige vanskelige arbejdsprocesser. Informationen omfatter også de kvalitets- sikkerheds- og miljøkrav, der er til arbejdet.

3. Modtagekontrol
Når materialer ankommer til byggepladsen, kontrollerer vi, at det leverede er i rette mængde og kvalitet. Vi dokumenterer kontrollen med godkendte følgesedler og vores skemaer for modtagekontrol.

4. Proceskontrol
Under arbejdet kontrollerer vi det udførte arbejde, og vi dokumenterer kontrollen på tegninger og kontrolplaner. Vi kontrollerer også forhold, der har betydning for sikkerhed og miljø.

5. Slutkontrol
Når arbejdet eller en delopgave er afsluttet, foretager vi vores egen slutkontrol af arbejdet. Denne kontrol indgår i vores eget materiale til kvalitetssikring.

6. Dokumentation
Vi afleverer kopi af dokumentationen for vores kvalitetssikring til bygherren eller bygherrens rådgiver efter aftale. Vi opbevarer alle dokumenter inklusiv dokumentation for den førte kvalitets- og miljøkontrol i mindst fem år efter sagens afslutning.

Vi støber ofte det, andre siger, er umuligt. Lad os se på det.
Vores ændringsforslag har før vist,
at det alligevel godt kunne lade sig gøre.