Vores historie forpligter

Pahn Beton udførte sin første støbning i 1971. Vores seniorkonsulent Niels Aamann var en af medejerne og har været med siden begyndelsen. Det var dengang, man stort set blandede betonen selv. Siden er der sket meget. Ikke bare maskiner, kraner og betonkanoner kom der til. Antallet af betontyper og styrkeklasser voksede voldsomt. Men nogle af dyderne fra dengang er stadig intakte i dag hos Pahn Beton. Det gælder evnen til at udvikle både arbejdsmetoder og virksomheden selv. Pahn Beton specialiserede sig i broer og tunneller og senere skoler, boliger og erhvervsbyggeri. Vi indarbejdede og optimerede nye støbemetoder og var blandt de første med moderne projektstyring. Og i alle årene har det været et særkende, at Pahn Beton gør sig umage, er velforberedt og fleksibel. Det er en historie der forpligter. Derfor valgte vi også i 2013 at forstærke virksomheden ved at blive en del af BKH Gruppen, der også omfatter Brødrene K. Hansen, BKH SYD og BKH Maskiner.

Vi støber ofte det, andre siger, er umuligt. Lad os se på det.
Vores ændringsforslag har før vist,
at det alligevel godt kunne lade sig gøre.